Vinnere og nominerte 2015

Kategori, nominerte, vinnerfilm og begrunnelser

Fiksjon

”Music Box”, ”Ingen er perfekt”, ”Den siste dansen”, ”Tapt Glede”, ”Tea Party”, ”Last Kiss”, "Ka om?"

VINNERFILM: "KA OM?"

Årets beste fiksjonsfilm setter oss umiddelbart fra start inn i hovedpersonens følelser og holder oss deretter på pinebenken med hva som vil skje – helt til historien forløses i sluttbildene. Mellom ytterpunktene har filmskaperne lurt inn en flott og usminket fortelling om kjærlighet med all dens fasetter. Tar vi med at filmen holder et høy teknisk nivå har vi en verdig vinner!

Dokumentar

”Du er den du er”, ”Viktigste i livet”, ”Du vet ikke hvordan det føles”, "Jagerflypiloter"

VINNERFILM: "Jagerflypiloter"

Årets vinnerfilm godt fotografert og dyktig klippet. Sammen med musikken og fortellerstemmen etableres det en svært gjennomført stil som kan måle seg mot langt mer profesjonelle dokumentarfilmer. Tar vi tillegg med at det på en følsom måte fortelles om et omdiskutert tema har vi en klar vinner:

Animasjon

”Kyllingen”, ”Moder jord”, "Two frogs and a drunk man"

VINNERFILM: "Two frogs and a drunk man"

Det har vært flere flotte animasjonsfilmer med i årets konkurranse. En film har likevel skilt seg klart ut. Juryen lot seg imponere av både det kunstneriske innholdet og den tekniske utførelsen

Fagpris "Two frogs and a drunk man"

VINNERFILM: "Two frogs and a drunk man"

Juryens fagpris skal hedre et bidrag som vi mener utmerker seg på det kunstneriske eller skiller seg spesielt ut i den filmtekniske gjennomføringen. Noen ganger ønsker vi å oppmuntre et talent med håp om at vedkommende forstetter å lage filmer. I år sier vi ja takk begge deler! Juryen tar av seg hatten og håper på å se flere filmer av årets vinner i tiden som kommer

Kvinnelig skuespiller

Marte Skjæggerud ”Den siste dansen”, Runa Olaisen ”Shattered”, Amalie S. Inderberg ”Ingen er perfekt”, Jenny Steindal ”Gjør mere for å få mer”, Marthe Eline Hardy "Ka om?"

VINNER: Marthe Eline Hardy "Ka om?"

Årets beste kvinnelige skuespiller bærer et enormt ansvar for filmen hun spiller i. Hele fortellingen er avhengig av at hun fra første øyeblikk etablerer kontakt med tilskueren. Vår vinner løser denne oppgaven på en strålende måte. Vi følger hennes karakter gjennom et stort spekter av følelser som alle blir troverdig formidlet. En imponerende prestasjon!

Mannlig skuespiller

Ruben Martinius Karlsen Skorstad ”Perspektiv”, Ørjan Johannesen Larsen ”Tvangstanker”, Chris-Andre Westgård "Livet som asosial", Henrik Støver "Ka om"?

VINNER: Henrik Støver "Ka om?"

Årets beste mannlige skuespiller har en tilsynelatende mindre rolle i filmen han spiller i. Det er likevel helt avgjørende for filmens suksess at han utfyller rollen sin på en troverdig måte. Dette klarer vår vinner på en suveren måte. Juryen lar seg i tillegg imponere over det flotte samspillet med den andre hovedrolleinhaveren.

Miljøprisen

”Rydd stranda”, ”Resirkuleringens kraft”, ”Perspektiv”, ”Don’t Throw it away”, "Gjør meer få mere"

VINNERFILM: "Gjør mer få mere"

Vinneren har på en fin måte blandet alvor og nordnorsk humor for å sette søkelys på et av våre største miljøproblemer, nemlig likegyldighet.
Med gode skuespillere, god filming og mange artige effekter, har vinneren klart å få fram at å ta vare på naturen og unngå forurensning, ikke bare gir en miljømessig gevinst, men også økonomisk.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for et reint Salten. Og ved å gjør mer, så får vi mere, som er årets vinner i kategorien Miljøfilm.

 Folkets pris

”DU ER DEN DU ER”

Vandreprisen Bankgata Ungdomsskole

Vandreprisen går i år til den skolen som har utmerket seg spesielt med hensyn til både kvalitet og antall nominerte filmer både i dokumentar, fiksjons og animasjonskategorien.

Juryen lot seg imponere av bidragene fra denne skolen, og mener de fortjener prisen på grunn av variasjonen av temaene, men også gjennomføringskraft, kvalitet og fortellerglede.