Retningslinjer og krav

Kategori/sjanger

 

Hver skole kan kun levere inn en film per kategori. Skoler som kan sende inn flere enn fire filmer (ant. kategorier) må være representert i alle kategorier. (se egen oversikt) 

DOKUMENTARFILM (maks 3 min + 15 sek rulletekst) En dokumentarfilm skal omhandle virkeligheten. Handlingen skal ikke være oppdiktet og personer som opptrer i filmen skal være seg selv.

 

FIKSJONSFILM (maks 3 min + 15 sek rulletekst)

En  fiksjonsfilm har en oppdiktet handling med skuespillere som fremstiller ulike karakterer (Tradisjonell Hollywoodfilm)

 

MILJØFILM (maks 3 min + 15 sek rulletekst)

Iris Salten ønsker å bidra til det grønne skiftet. Vi ønsker at dere lager en miljøfilm som kommuniserer til ungdommer. Om du hadde din egen Youtubekanal og skulle få ungdom i din alder til å kildesortere bedre, engasjere seg i marint avfall i havet, eller generelt miljøvern, hvordan ville du ha fått dem til å engasjere seg? Dere står fritt til å løse miljøfilmen slik dere ønsker, men filmen må overraske oss, og ikke minst engasjere oss på en kreativ måte. Sa vi at det er kreativiteten som er mest utslagsgivende her? Det filmtekniske må også fungere selvfølgelig.


ANIMASJONSFILM (maks 3 min + 15 sek rulletekst)

En animasjon er en illusjon av bevegelse som oppstår når man viser stillbilder fortløpende etter hverandre. Spiller på de samme teknikkene som vanlig film, men står friere til å lage andre typer verdener som er vanskelig eller kostbart å lage med 'vanlig' film.

Antall filmer Hver skole foretar en intern visning, eller lignende, hvor de plukker de filmene som skal representere skolen. Antall tildelte filmer er basert på elevantall ( se egen liste under "Antall innsendte filmer") NB! Kun en film pr. kategori
 
Innlevering

Innsending av videoer til FFS 2023

Siste frist for innsending er 1. februar.

Alle filmer skal deles/lastes opp i DROPBOX.

Lenke til innlevering: 

www.dropbox.com/request/yVAEPetF6ROt6YoyACNc

 

Husk:

Retningslinjer:

https://filmfestsalten.no/retningslinjer-og-krav

Antall filmer:

https://filmfestsalten.no/antall-filmer-innlevering


Husk filmformat - "mov" eller "mp4"
Viktig merking av filnavnet på filmen!
- Tittel på film - Navn på skole og klasse - Sjanger -

Bruk funksjon "gi nytt navn"- Eks. på filnavn: Filmnavn_skole_klasse_sjanger

 
 
 
Filmlengde Maks 3 minutter + 15 sekunder rulletekst. NB! Filmer som ikke følger tidskravene vil ikke bli vurdert. Juryen vil være veldig streng på dette punktet.
NB! ALLE FILMER VIL BLI PUBLISERT PÅ NETT. DET ER DERFOR VIKTIG AT INNHOLDET I FILMENE FØLGER REGLENE OM OPPHAVSRETT.
Bruk av musikk All bruk av musikk skal være godkjent i henhold til loven om opphavsrett (åndsverksloven).  Elevene/lærerne/skolen er selv ansvarlige for at dette er gjort. At du eier en cd gir deg ikke lov til å bruke musikken i filmen din. De som har komponert, produsert og fremført musikken har enerett til å bestemme hvem som får bruke musikken.• Ønsker du å bruke musikk som noen andre har laget må du spørre om lov og få tillatelse før du eventuelt bruker musikken.• NCB og TONO representerer komponister og krever inn kompensasjon for bruk av musikk på film.• Skal du legge filmen din ut på nettet må du spørre spesifikt om tillatelse til dette.• Du har kanskje hørt at man har lov til å bruke under 10 sekunder gratis og uten å spørre om lov? Dette stemmer ikke. Slike regler kan muligens gjelde for tv-stasjoner eller andre organisasjoner som har egne avtaler om betaling av rettigheter. Det fins ingen "sitatrett" for musikk.• Det samme forholdet gjelder for utdrag av filmer eller tv-programmer. Slike må ikke brukes uten tillatelse.Skolene og filmskaperene (elevene) har det fulle og hele ansvar for at riktige retningslinjer for bruk av musikk og lyd blir fulgt.
 
Forbudt innhold Overdrevet bruk av skytevåpen, uakseptabelt og overdrevent språkbruk, enhver form for rasisme og mobbing, og filmer som har et innhold som ikke holder seg innenfor norsk lov. Juryen har fått fullmakt til å ekskludere filmer som på noen måte finnes støtende uten å kunne legitimeres med god kunstnerisk måloppnåelse.
Rulletekst Alle filmer skal inneholde en sluttekst/rulletekst (maks 15 sekunder) hvor det tydelig kommer frem for og etternavn på skuespillere og produksjonsteamet. (regi, foto, lyd, lys, manus og lignende). Filmene bør også inneholde titteltekst (i starten)
 
Premiering

Juryen vil være friere enn før og nominerer de filmene de mener fortjener ekstra heder og ære.

  • Beste fiksjon
  • Beste dokumentar
  • Beste animasjon
  • Beste miljøfilm (IRIS Salten IKS)
  • Beste skuespiller (fra alle innsendte)
  • Juryens fagpris (filmteknisk)
  • Folkets pris (avstemming)