Stem på Folkets pris!

Nå kan du stemme på din favoritt til Folkets pris på Avisa Nordlands sider*

Vinneren av Folkets pris mottar 5000 kroner som inspirasjon til videre arbeid.

Stem på din favoritt

Frist for avstemming er torsdag 4. juni klokken 20:00.

* Angående avstemming i Avisa Nordland
Vi har fått tilbakemeldinger angående avstemmingen i Avisa Nordland (AN), som er lagt ut som AN+ sak.

Et prøvemedlemskap til 5,- kroner for 5 uker gir deg, og din familie, anledning til å stemme. Vi skulle gjerne tilbudt denne tjenesten gratis. Det er imidlertid ikke helt uvanlig at stemmegivning medfører kostnader for den som stemmer.

For ordens skyld nevner vi at Folkets pris bare er 1 av totalt 9 gjeve priser som skal deles ut. Tanken er å skape oppmerksomhet og engasjement rundt Filmfesten - og den gode innsatsen ungdommene har lagt i filmarbeidet.

Alle filmene er også tilgjengelig på våre nettsider.

Avstemmingen er tilgjengelig for ALLE på AN sine sider fra torsdag formiddag. 

Vi er takknemlig for at AN har satt opp denne tjenesten for oss og ungdommene i en hardt prøvet mediehverdag.

Håper dere får anledning til å stemme :-)