Filmfest Salten / Barents Youth Film Festival

Filmfest Salten – Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang i 2009/2010. Prosjektet er en utvidelse av Bodø kommune sitt prosjekt ”Filmfest Bodø”. Utvidelsen gir et bedre kulturtilbud til 10. trinns elever i hele Salten samtidig som det tilfører et internasjonalt prosjekt innen filmskaping for ungdom. Den internasjonale filmworkshopen organiseres gjennom Salten Kultursamarbeid i samarbeid med DKS Bodø. Salten Kultursamarbeid har en lang periode vært uten prosjektleder. Den Internasjonale filmworkshopen arrangeres derfor ikke i 2015.

Målsetting
 • Motivere og stimulere barn og unge i Salten og Barentsregionen/Norden, til et kritisk og skapende forhold til film som kunstform.
 • Skape regionale og internasjonale møteplasser for barn og unge som er interessert i film.
 • Gi ungdom i Barentsregionen/Norden kjennskap til hverandres kultur.
 • Skape nettverksarena og møteplass for unge profesjonelle filmkunstnere
 • Etablere Nord-områdets største internasjonale ungdomsfilmfestival og utvikle film som næring i Norden og Barentsregionen.

Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival består av ett kulturelt skolesekk prosjekt og ett internasjonalt prosjekt.

1) Kulturell skolesekk prosjekt for Salten 

Alle elevene i Salten har på tiende klassetrinn filmprosjektet gjennom den Kulturelle skolesekken.

 • Profesjonell filmkunstner turnerer skolene i Salten med filmkurs for elever/lærere.
 • Filmproduksjon i grupper på skolene – og uttak av film til innsendelse fra hver skole.
 • Elever som deltar i prosjektet kan søke om å være med i den internasjonale filmworkshopen.
 • En profesjonell jury velger ut de filmene som skal nomineres til filmpriser.
2) Internasjonal filmworkshop

I forkant av filmfesten arrangeres det en fire dagers internasjonal workshop i Bodø. Her deltar:

 • 10 elever fra Salten.
 • Inviterte ungdommer i alderen 14-16 år fra Sverige, Island, Danmark, Finland, Russland og Norge.
 • Inviterte lærere fra hvert av deltakerlandene.

Deltakerne deles inn i grupper ut fra interesse for manus, regi, kamera, lys/lyd, klipp eller skuespill. Profesjonelle instruktører underviser i teori og bistår gruppene med å skape en film på maks fire minutter. Filmene som blir produsert vises på filmgallaen siste kursdag. I undervisningen vises også filmer som vurderes og diskuteres.

Filmgalla

Som avslutning på DKS-prosjektet og workshopen arrangeres det en stor filmgalla, ála Oscarutdelingen, i Bodø Spektrum. Før filmfesten vises det utvalgte filmer i Fram Kino, der skuespillere, regissør etc. er til stede. Alle tiendeklassingene i Salten og de internasjonale deltagerne fra workshopen er invitert. Vinnerfilmene vises sammen med filmene fra workshopen på storskjerm under filmgallaen. Priser deles ut og kvelden avsluttes med en konsert med innleid profesjonelt band.

Les prosjektbeskrivelsen for ytterligere informasjon.

Filmfesten
Filmfesten