Utlåns kalender 2018 - 2019

For booking send e-post til dks@bodo.kommune.no eller ring telefon 75 55 66 64.

10.01.201716:02 Hege Næss Klette

Uke

Filmkoffert 1
4 Mac og
4 kameraer
Filmkoffert 2
4 Mac og
4 kameraer
Filmkoffert 3
5 IPAD
Filmkoffert 4
5 IPAD
Animasjons-koffert

37

38

39

40

41

Høstferie

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert ----

Booking åpner 15/8-17 og dere må fortløpende sende inn dato/uke til dks@bodo.kommune.no. Siden oppdateres fortløpende.

Vi regner èn koffert på ca 20-25 elever. Hver skole må selv sørge for å hente utstyret enten hos DKS Bodø i Hålogalandsgate 25 eller lage en avtale med skolen som har utstyret før deres tur. Skoler i distriktene gjør lurt i å snakke sammen om når de skal booke slik at henting og levering blir mer effektivt. Kostnader ved transport står skolene for selv. Før dere får låne koffert må skolen ha signert en lånekontrakt.

En lånekontrakt underskrives før du kan låne filmkoffert, se link.