Filmfest 2021

Dokumentarfilmer 2021

En dokumentarfilm skal omhandle virkeligheten. Handlingen skal ikke være oppdiktet og personer som opptrer i filmen skal være seg selv.

Filmer kommer!