Vinnere og nominerte 2017

Kategori, nominerte, vinnerfilm og begrunnelser

Fiksjon

Mistenkt

Rød-blå-gul

Boomerang

Velkommen til Bodø

Invitasjonen

Ensom

Fireball

VINNER: "Rød-blå-gul"

Årets beste film har både rørt og imponert juryen. Filmen har en sterk historie å  fortelle og det finnes atskillige potensielle fallgruver å gå  i for unge filmskaperne. Utfordringen løses med tydelig kunstnerisk vilje og på en veldig gjennomført måte. Juryen lot seg overbevise av en gjennomtenkt bruk av symboler som gjør ord overflødige og som ikke minst setter en sterk begynnelse og slutt for fortellingen. Tar vi med tvers gjenom sterke skuespillerprestasjoner, flott bruk av kamera og kreativ klipping, så har vi en verdig vinner av beste fiksjonsfilm 2017.

Dokumentar

Det går over

Veien videre

Glunten

VINNER: "Glunten"

En god dokumentarfilm skal ha et interessant objekt den forteller om. Den burde være teknisk bra laget og fenge vår interesse. Årets vinnerfilm har alt dette. Det som virkelig løfter juryens favoritt over resten av konkurrentene er at denne filmen også kan ses på som et tidsdokument som i fremtiden kan fortelle en ny generasjon om hvordan livet ved kysten en gang har vært. Juryen berømmer også det flotte kameraarbeide under teknisk vanskelige omstendigheter. Årets beste dokumentarfilm er rett og slett både et vakkert og viktig dokument!

Animasjon

Klassekalender

Stolen love

Up to Down

VINNER: "Stolen love"

Årets beste animasjonsfilm er en sjarmerende fortelling med glimt i øyet. Filmskaperne har vært teknisk dyktige og oppfinnsomme. De viser et øye for detaljer, samtidig som de klarer å gi filmen et passende helhetsbilde. For juryen, som stort sett er satt sammmen av håpløse romantikkere, er det også betryggende å se at en ny generasjon filmskapere viderefører tanken om at kjærligheten overvinner alt. Selv om den i dette tilfelle trenger litt ekstra hjelp!

Kvinnelig skuespiller

Vilde Kristiansen (Ensom)

Natasha Tikhonova (Velkommen til Bodø)

Kaija Olsen, Emma Lillevik, Stine Ydstebø,
Ragna Carlsen (The Smoking trash)

VINNER: Natasha Tikhonova (Velkommen til Bodø)

Årets beste kvinnelige skuespiller gjør en svært overbevisende jobb med å formidle sin karakters indre følelsesliv. Hun spiller en jente som er kastet inn i en ny og vanskelig situasjon, der hun ikke får den forsåelsen hun trenger. Vår vinner klarer oppgaven med å vekke vår empati og forståelse for hovedkarakteren i filmen. Hun bærer en stor del av filmen med sitt spill.

Mannlig
skuespiller

Simon Stolpen (Invitasjonen)

Joakim Hansen (Boomerang)

Vegard Rishaug og Andreas Sandvik
(Guttene i Rød-Blå-Gul)

VINNER: Joakim Hansen (Boomerang)

Årets beste mannlige skuespiller spiller en karakter som beveger seg gjennom en verden som har gått av hengslene. Det stiller vår vinner for den utfordringen å måtte bære mye av filmen uten motspillere å støtte seg til. Denne vanskelige oppgaven mener juryen mestrer denne skuespilleren på en utmerket måte. Filmen han spiller i ville ikke ha fungert uten hans prestasjon.

Fagpris Mistenkt

Juryen ønsker å hedre en gruppe filmskapere som har demonstrert et betydelig talent gjennom et svært dynamisk filmhåndverk. Dette omfatter bruk og bevegelse av kamera, iscenesetting av rom, klipping og lyssetting. En svært krevende scene som utspiller seg i mørket, og der både kamera og karakterer er i bevegelse, er teknisk så overbevisende omsatt at den alene kunne ha gitt grunn for fagprisen. Resten av filmen står imidlertid i full stil og sørger for at juryen med glede tildeler årets fagpris til skaperne av ”Mistenkt”.  

Miljøprisen

Plastflaska

The smoking trash

Green screen

VINNER: "The smoking trash"

Vinnerene av årets miljøfilm viser en stor forståelse for klimaspørsmålet og svarer godt på problemstillingen. På en positiv måte motiverer de folk til å ta bedre vare på miljøet og dekker områder som kildesortering, panting og forsøpling. I stedet for å skremme folk til å tenke på miljøet, inspirerer de oss til å ønske å gjøre en innsats. Dette er noe vi i juryen applauderer og som er helt i Iris-ånd.

Vi vil også påpeke at vi ser det er lagt ned mye arbeid i prosessen. Vinnerene viser god filmteknisk innsikt og har brukt tid på både lyd, innspilling og klipp. De har vært på mange forskjellige locations og er kreativ i bruken av bilder.

Folkets pris

VINNER: "Glunten"
Vandreprisen Straumen skole

Skolen som vinner filmfestens vandrepris i 2017 har til tross for sin størrelse gjort seg bemerket i flere sjangre i kveld. Skolens bidrag er et bevis på at lærere og elever har gjort en solid jobb i forberedelsene og gjennomføringen av årets prosjekt. Her satses det på fortellerglede og film.